Diensten

Goedhart Security & Transport biedt een breed pakket van diensten aan. Alle diensten zijn los af te nemen, maar kunnen ook aan elkaar gekoppeld worden tot een op maat gemaakt pakket. Denk bijvoorbeeld aan particuliere persoonsbeveiliging aangevuld met een directie- en/of privé chauffeur, of beveiligingsadviseur aangevuld met evenementen begeleiding. Maar het kan ook zijn dat Goedhart de opdracht aanneemt als eindverantwoordelijke opdrachtnemer en dat hij zorgt voor de inzet van het nodige en gekwalificeerd personeel.

Goedhart Security & Transport bestaat uit twee bedrijfsonderdelen: Security en Transport, waarbij de nadruk ligt op Security met Transport als een verlengde daarvan. Goedhart kan worden ingezet als uitvoerder maar ook als adviseur.

Security

Particuliere persoonsbeveiliging
Hierbij gaat het om de beveiliging van een persoon, meestal een individuele opdrachtgever, die persoonlijk gebruik maakt van de diensten van Goedhart Security.

Object beveiliging
Hierbij gaat het om de beveiliging van een specifiek object, meestal in opdracht van bedrijven of overheden. Denk hierbij aan kunstvoorwerpen, gebouwen en meer.

Evenementenbegeleiding
Het is ook mogelijk om een of meerdere van onze beveiligers in te zetten voor bijvoorbeeld evenementen, meestal in samenwerking met andere beveiligingsbedrijven.

Beveiligingsadviseur
U kunt ook bij ons terecht voor advies. Zo kunt u een beroep doen op de ervaring en expertise van Goedhart Security om het gewenste veiligheidsniveau van uw evenement in kaart te brengen. Aan de hand van onze analyse kunt u gepaste maatregelen treffen.

Portiersdiensten
U kunt Goedhart Security inzetten binnen de horeca, maar ook bij ontvangstbalies in combinatie met beveiliging en toegangscontrole.

Observatie en Surveillancediensten
Hierbij gaat het om toezicht houden op specifieke objecten, meestal in opdracht van bedrijven en overheden. Denk hierbij aan bedrijventerreinen, bouwwerken, wijken en buurten.

Transport

Directiechauffeur
Hierbij gaat het niet alleen om het brengen van A naar B in de daarvoor bestemde tijd en op de afgesproken plaats, maar is het ook belangrijk dat het directielid tijdens het vervoer ongestoord zijn/haar werkzaamheden kan voortzetten. Dit vraagt om een bepaalde voorbereiding, servicebereidheid en discretie. Opdrachtgevers bestaan voornamelijk uit bedrijven.

Privéchauffeur
Hierbij gaat het niet alleen om het brengen van A naar B in de daarvoor bestemde tijd en op de afgesproken plaats, maar is het ook belangrijk dat de privé-persoon ongestoord kan reizen. Dit vraagt om een bepaalde voorbereiding, servicebereidheid en discretie. Opdrachtgevers zijn privé-personen.

Beveiligd transport
Hierbij gaat het om het vervoer van waardevolle goederen of documenten die extra of persoonlijke aandacht nodig hebben om zo verlies- of diefstal te voorkomen.

Beroepsgoederenvervoer
Het is ook mogelijk om Goedhart Transport in te zetten voor nationaal en internationaal transport. Denk hierbij aan vervanging bij ziekte of voor het oplossen van piekbelasting bij transportbedrijven.

Wilt u meer informatie of direct een afspraak maken voor een vrijblijvend gesprek? Neem dan gerust contact met ons op.